LS VINA ELECTRIC
Distribution And Sales Center In The Vietnamese
website : https://lsvinaelectric.vn - Email: support.@lsvinaelectric.vn
Hotline: 0962125389

BẢNG GI CP ĐIỀU KHIỂN LS VINA

DVV DVV/S Mica-S Lin hệ đặt mua hng Click download pdf bảng gi ls vina

32. CP ĐIỀU KHIỂN CHỐNG NHIỄU DVV-S (DVV-SB)

Điện p 0.6/1KV

Li đồng, bọc lưới chống nhiễu (SB) hoặc băng chống nhiễu (S)

Kết cấu: Cu/PVC/PVC-S hoặc Cu/PVC/PVC-Sb k hiệu DVV-S hoặc DVV-Sb

Li đnh số hoặc phn mu

STT

M sản phẩm

Tn sản phẩm

ĐVT

Nhn hiệu

Đơn gi

1

DVV-S 2x0.75

Cp điều khiển chống nhiễu 2x0.75

m

LS Vina

45,000

2

DVV-S 2x1.0

Cp điều khiển chống nhiễu 2x1.0

m

LS Vina

50,000

3

DVV-S 2x1.25

Cp điều khiển chống nhiễu 2x1.25

m

LS Vina

58,000

4

DVV-S 2x1.5

Cp điều khiển chống nhiễu 2x1.5

m

LS Vina

61,000

5

DVV-S 2x2.5

Cp điều khiển chống nhiễu 2x2.5

m

LS Vina

85,000

6

DVV-S 3x0.75

Cp điều khiển chống nhiễu 3x0.75

m

LS Vina

67,500

7

DVV-S 3x1.0

Cp điều khiển chống nhiễu 3x1.0

m

LS Vina

75,000

8

DVV-S 3x1.25

Cp điều khiển chống nhiễu 3x1.25

m

LS Vina

87,000

9

DVV-S 3x1.5

Cp điều khiển chống nhiễu 3x1.5

m

LS Vina

91,500

10

DVV-S 3x2.5

Cp điều khiển chống nhiễu 3x2.5

m

LS Vina

127,500

11

DVV-S 4x0.75

Cp điều khiển chống nhiễu 2x0.75

m

LS Vina

90,000

12

DVV-S 4x1.0

Cp điều khiển chống nhiễu 2x1.0

m

LS Vina

100,000

13

DVV-S 4x1.25

Cp điều khiển chống nhiễu 2x1.25

m

LS Vina

116,000

14

DVV-S 4x1.5

Cp điều khiển chống nhiễu 2x1.5

m

LS Vina

122,000

15

DVV-S 4x2.5

Cp điều khiển chống nhiễu 2x2.5

m

LS Vina

170,000

16

DVV-S 5x0.75

Cp điều khiển chống nhiễu 3x0.75

m

LS Vina

112,500

17

DVV-S 5x1.0

Cp điều khiển chống nhiễu 3x1.0

m

LS Vina

125,000

18

DVV-S 5x1.25

Cp điều khiển chống nhiễu 3x1.25

m

LS Vina

145,000

19

DVV-S 5x1.5

Cp điều khiển chống nhiễu 3x1.5

m

LS Vina

152,500

20

DVV-S 5x2.5

Cp điều khiển chống nhiễu 3x2.5

m

LS Vina

212,500

21

DVV-S 6x0.75

Cp điều khiển chống nhiễu 6x0.75

m

LS Vina

135,000

22

DVV-S 6x1.0

Cp điều khiển chống nhiễu 6x1.0

m

LS Vina

150,000

23

DVV-S 6x1.25

Cp điều khiển chống nhiễu 6x1.25

m

LS Vina

174,000

24

DVV-S 6x1.5

Cp điều khiển chống nhiễu 6x1.5

m

LS Vina

183,000

25

DVV-S 6x2.5

Cp điều khiển chống nhiễu 6x2.5

m

LS Vina

255,000

26

DVV-S 7x0.75

Cp điều khiển chống nhiễu 7x0.75

m

LS Vina

157,500

27

DVV-S 7x1.0

Cp điều khiển chống nhiễu 7x1.0

m

LS Vina

175,000

28

DVV-S 7x1.25

Cp điều khiển chống nhiễu 7x1.25

m

LS Vina

203,000

29

DVV-S 7x1.5

Cp điều khiển chống nhiễu 7x1.5

m

LS Vina

213,500

30

DVV-S 7x2.5

Cp điều khiển chống nhiễu 7x2.5

m

LS Vina

297,500

31

DVV-S 8x0.75

Cp điều khiển chống nhiễu 8x0.75

m

LS Vina

180,000

32

DVV-S 8x1.0

Cp điều khiển chống nhiễu 8x1.0

m

LS Vina

200,000

33

DVV-S 8x1.25

Cp điều khiển chống nhiễu 8x1.25

m

LS Vina

232,000

34

DVV-S 8x1.5

Cp điều khiển chống nhiễu 8x1.5

m

LS Vina

244,000

35

DVV-S 8x2.5

Cp điều khiển chống nhiễu 8x2.5

m

LS Vina

340,000

36

DVV-S 9x0.75

Cp điều khiển chống nhiễu 9x0.75

m

LS Vina

202,500

37

DVV-S 9x1.0

Cp điều khiển chống nhiễu 9x1.0

m

LS Vina

225,000

38

DVV-S 9x1.25

Cp điều khiển chống nhiễu 9x1.25

m

LS Vina

261,000

39

DVV-S 9x1.5

Cp điều khiển chống nhiễu 9x1.5

m

LS Vina

274,500

40

DVV-S 9x2.5

Cp điều khiển chống nhiễu 9x2.5

m

LS Vina

382,500

41

DVV-S 10x0.75

Cp điều khiển chống nhiễu 10x0.75

m

LS Vina

225,000

42

DVV-S 10x1.0

Cp điều khiển chống nhiễu 10x1.0

m

LS Vina

250,000

43

DVV-S 10x1.25

Cp điều khiển chống nhiễu 10x1.25

m

LS Vina

290,000

44

DVV-S 10x1.5

Cp điều khiển chống nhiễu 10x1.5

m

LS Vina

305,000

45

DVV-S 10x2.5

Cp điều khiển chống nhiễu 10x2.5

m

LS Vina

425,000

46

DVV-S 12x0.75

Cp điều khiển chống nhiễu 12x0.75

m

LS Vina

270,000

47

DVV-S 12x1.0

Cp điều khiển chống nhiễu 12x1.0

m

LS Vina

300,000

48

DVV-S 12x1.25

Cp điều khiển chống nhiễu 12x1.25

m

LS Vina

348,000

49

DVV-S 12x1.5

Cp điều khiển chống nhiễu 12x1.5

m

LS Vina

366,000

50

DVV-S 12x2.5

Cp điều khiển chống nhiễu 12x2.5

m

LS Vina

510,000

51

DVV-S 14x0.75

Cp điều khiển chống nhiễu 14x0.75

m

LS Vina

315,000

52

DVV-S 14x1.0

Cp điều khiển chống nhiễu 14x1.0

m

LS Vina

350,000

53

DVV-S 14x1.25

Cp điều khiển chống nhiễu 14x1.25

m

LS Vina

406,000

54

DVV-S 14x1.5

Cp điều khiển chống nhiễu 14x1.5

m

LS Vina

427,000

55

DVV-S 14x2.5

Cp điều khiển chống nhiễu 14x2.5

m

LS Vina

595,000

56

DVV-S 15x0.75

Cp điều khiển chống nhiễu 15x0.75

m

LS Vina

337,500

57

DVV-S 15x1.0

Cp điều khiển chống nhiễu 15x1.0

m

LS Vina

375,000

58

DVV-S 15x1.25

Cp điều khiển chống nhiễu 15x1.25

m

LS Vina

435,000

59

DVV-S 15x1.5

Cp điều khiển chống nhiễu 15x1.5

m

LS Vina

457,500

60

DVV-S 15x2.5

Cp điều khiển chống nhiễu 15x2.5

m

LS Vina

637,500

61

DVV-S 16x0.75

Cp điều khiển chống nhiễu 16x0.75

m

LS Vina

360,000

62

DVV-S 16x1.0

Cp điều khiển chống nhiễu 16x1.0

m

LS Vina

400,000

63

DVV-S 16x1.25

Cp điều khiển chống nhiễu 16x1.25

m

LS Vina

464,000

64

DVV-S 16x1.5

Cp điều khiển chống nhiễu 16x1.5

m

LS Vina

488,000

65

DVV-S 16x2.5

Cp điều khiển chống nhiễu 16x2.5

m

LS Vina

680,000

66

DVV-S 19x0.75

Cp điều khiển chống nhiễu 19x0.75

m

LS Vina

427,500

67

DVV-S 19x1.0

Cp điều khiển chống nhiễu 19x1.0

m

LS Vina

475,000

68

DVV-S 19x1.25

Cp điều khiển chống nhiễu 19x1.25

m

LS Vina

551,000

69

DVV-S 19x1.5

Cp điều khiển chống nhiễu 19x1.5

m

LS Vina

579,500

70

DVV-S 19x2.5

Cp điều khiển chống nhiễu 19x2.5

m

LS Vina

807,500

71

DVV-S 20x0.75

Cp điều khiển chống nhiễu 20x0.75

m

LS Vina

450,000

72

DVV-S 20x1.0

Cp điều khiển chống nhiễu 20x1.0

m

LS Vina

500,000

73

DVV-S 20x1.25

Cp điều khiển chống nhiễu 20x1.25

m

LS Vina

580,000

74

DVV-S 20x1.5

Cp điều khiển chống nhiễu 20x1.5

m

LS Vina

610,000

75

DVV-S 20x2.5

Cp điều khiển chống nhiễu 20x2.5

m

LS Vina

850,000

33. Cp chống chy, CHỐNG CHY, CHỐNG NHIỄU Mica/Mica-S (Mica/Mica-SB)

Điện p 0.6/1KV

Li đồng, bọc lưới chống nhiễu (SB) hoặc băng chống nhiễu (S)

Kết cấu: Cu/Mica/PVC/PVC-S hoặc Cu/Mica/PVC/PVC-Sb k hiệu Mica-S hoặc Mica-Sb

Li đnh số hoặc phn mu

STT

M sản phẩm

Tn sản phẩm

ĐVT

Nhn hiệu

Đơn gi

1

Mica-S 2x0.75

Cp chống chy chống nhiễu 2x0.75

m

LS Vina

67,500

2

Mica-S 2x1.0

Cp chống chy chống nhiễu 2x1.0

m

LS Vina

75,000

3

Mica-S 2x1.25

Cp chống chy chống nhiễu 2x1.25

m

LS Vina

87,000

4

Mica-S 2x1.5

Cp chống chy chống nhiễu 2x1.5

m

LS Vina

91,500

5

Mica-S 2x2.5

Cp chống chy chống nhiễu 2x2.5

m

LS Vina

127,500

6

Mica-S 3x0.75

Cp chống chy chống nhiễu 3x0.75

m

LS Vina

101,250

7

Mica-S 3x1.0

Cp chống chy chống nhiễu 3x1.0

m

LS Vina

112,500

8

Mica-S 3x1.25

Cp chống chy chống nhiễu 3x1.25

m

LS Vina

130,500

9

Mica-S 3x1.5

Cp chống chy chống nhiễu 3x1.5

m

LS Vina

137,250

10

Mica-S 3x2.5

Cp chống chy chống nhiễu 3x2.5

m

LS Vina

191,250

11

Mica-S 4x0.75

Cp chống chy chống nhiễu 2x0.75

m

LS Vina

135,000

12

Mica-S 4x1.0

Cp chống chy chống nhiễu 2x1.0

m

LS Vina

150,000

13

Mica-S 4x1.25

Cp chống chy chống nhiễu 2x1.25

m

LS Vina

174,000

14

Mica-S 4x1.5

Cp chống chy chống nhiễu 2x1.5

m

LS Vina

183,000

15

Mica-S 4x2.5

Cp chống chy chống nhiễu 2x2.5

m

LS Vina

255,000

16

Mica-S 5x0.75

Cp chống chy chống nhiễu 3x0.75

m

LS Vina

168,750

17

Mica-S 5x1.0

Cp chống chy chống nhiễu 3x1.0

m

LS Vina

187,500

18

Mica-S 5x1.25

Cp chống chy chống nhiễu 3x1.25

m

LS Vina

217,500

19

Mica-S 5x1.5

Cp chống chy chống nhiễu 3x1.5

m

LS Vina

228,750

20

Mica-S 5x2.5

Cp chống chy chống nhiễu 3x2.5

m

LS Vina

318,750

21

Mica-S 6x0.75

Cp chống chy chống nhiễu 6x0.75

m

LS Vina

202,500

22

Mica-S 6x1.0

Cp chống chy chống nhiễu 6x1.0

m

LS Vina

225,000

23

Mica-S 6x1.25

Cp chống chy chống nhiễu 6x1.25

m

LS Vina

261,000

24

Mica-S 6x1.5

Cp chống chy chống nhiễu 6x1.5

m

LS Vina

274,500

25

Mica-S 6x2.5

Cp chống chy chống nhiễu 6x2.5

m

LS Vina

382,500

26

Mica-S 7x0.75

Cp chống chy chống nhiễu 7x0.75

m

LS Vina

236,250

27

Mica-S 7x1.0

Cp chống chy chống nhiễu 7x1.0

m

LS Vina

262,500

28

Mica-S 7x1.25

Cp chống chy chống nhiễu 7x1.25

m

LS Vina

304,500

29

Mica-S 7x1.5

Cp chống chy chống nhiễu 7x1.5

m

LS Vina

320,250

30

Mica-S 7x2.5

Cp chống chy chống nhiễu 7x2.5

m

LS Vina

446,250

31

Mica-S 8x0.75

Cp chống chy chống nhiễu 8x0.75

m

LS Vina

270,000

32

Mica-S 8x1.0

Cp chống chy chống nhiễu 8x1.0

m

LS Vina

300,000

33

Mica-S 8x1.25

Cp chống chy chống nhiễu 8x1.25

m

LS Vina

348,000

34

Mica-S 8x1.5

Cp chống chy chống nhiễu 8x1.5

m

LS Vina

366,000

35

Mica-S 8x2.5

Cp chống chy chống nhiễu 8x2.5

m

LS Vina

510,000

36

Mica-S 9x0.75

Cp chống chy chống nhiễu 9x0.75

m

LS Vina

303,750

37

Mica-S 9x1.0

Cp chống chy chống nhiễu 9x1.0

m

LS Vina

337,500

38

Mica-S 9x1.25

Cp chống chy chống nhiễu 9x1.25

m

LS Vina

391,500

39

Mica-S 9x1.5

Cp chống chy chống nhiễu 9x1.5

m

LS Vina

411,750

40

Mica-S 9x2.5

Cp chống chy chống nhiễu 9x2.5

m

LS Vina

573,750

41

Mica-S 10x0.75

Cp chống chy chống nhiễu 10x0.75

m

LS Vina

337,500

42

Mica-S 10x1.0

Cp chống chy chống nhiễu 10x1.0

m

LS Vina

375,000

43

Mica-S 10x1.25

Cp chống chy chống nhiễu 10x1.25

m

LS Vina

435,000

44

Mica-S 10x1.5

Cp chống chy chống nhiễu 10x1.5

m

LS Vina

457,500

45

Mica-S 10x2.5

Cp chống chy chống nhiễu 10x2.5

m

LS Vina

637,500

46

Mica-S 12x0.75

Cp chống chy chống nhiễu 12x0.75

m

LS Vina

405,000

47

Mica-S 12x1.0

Cp chống chy chống nhiễu 12x1.0

m

LS Vina

450,000

48

Mica-S 12x1.25

Cp chống chy chống nhiễu 12x1.25

m

LS Vina

522,000

49

Mica-S 12x1.5

Cp chống chy chống nhiễu 12x1.5

m

LS Vina

549,000

50

Mica-S 12x2.5

Cp chống chy chống nhiễu 12x2.5

m

LS Vina

765,000

51

Mica-S 14x0.75

Cp chống chy chống nhiễu 14x0.75

m

LS Vina

472,500

52

Mica-S 14x1.0

Cp chống chy chống nhiễu 14x1.0

m

LS Vina

525,000

53

Mica-S 14x1.25

Cp chống chy chống nhiễu 14x1.25

m

LS Vina

609,000

54

Mica-S 14x1.5

Cp chống chy chống nhiễu 14x1.5

m

LS Vina

640,500

55

Mica-S 14x2.5

Cp chống chy chống nhiễu 14x2.5

m

LS Vina

892,500

56

Mica-S 15x0.75

Cp chống chy chống nhiễu 15x0.75

m

LS Vina

506,250

57

Mica-S 15x1.0

Cp chống chy chống nhiễu 15x1.0

m

LS Vina

562,500

58

Mica-S 15x1.25

Cp chống chy chống nhiễu 15x1.25

m

LS Vina

652,500

59

Mica-S 15x1.5

Cp chống chy chống nhiễu 15x1.5

m

LS Vina

686,250

60

Mica-S 15x2.5

Cp chống chy chống nhiễu 15x2.5

m

LS Vina

956,250

61

Mica-S 16x0.75

Cp chống chy chống nhiễu 16x0.75

m

LS Vina

540,000

62

Mica-S 16x1.0

Cp chống chy chống nhiễu 16x1.0

m

LS Vina

600,000

63

Mica-S 16x1.25

Cp chống chy chống nhiễu 16x1.25

m

LS Vina

696,000

64

Mica-S 16x1.5

Cp chống chy chống nhiễu 16x1.5

m

LS Vina

732,000

65

Mica-S 16x2.5

Cp chống chy chống nhiễu 16x2.5

m

LS Vina

1,020,000

66

Mica-S 19x0.75

Cp chống chy chống nhiễu 19x0.75

m

LS Vina

641,250

67

Mica-S 19x1.0

Cp chống chy chống nhiễu 19x1.0

m

LS Vina

712,500

68

Mica-S 19x1.25

Cp chống chy chống nhiễu 19x1.25

m

LS Vina

826,500

69

Mica-S 19x1.5

Cp chống chy chống nhiễu 19x1.5

m

LS Vina

869,250

70

Mica-S 19x2.5

Cp chống chy chống nhiễu 19x2.5

m

LS Vina

1,211,250

71

Mica-S 20x0.75

Cp chống chy chống nhiễu 20x0.75

m

LS Vina

675,000

72

Mica-S 20x1.0

Cp chống chy chống nhiễu 20x1.0

m

LS Vina

750,000

73

Mica-S 20x1.25

Cp chống chy chống nhiễu 20x1.25

m

LS Vina

870,000

74

Mica-S 20x1.5

Cp chống chy chống nhiễu 20x1.5

m

LS Vina

915,000

75

Mica-S 20x2.5

Cp chống chy chống nhiễu 20x2.5

m

LS Vina

1,275,000

34. CP ĐIỀU KHIỂN KHNG LƯỚI DVV

Điện p 0.6/1KV

Li đồng, bọc lưới chống nhiễu (SB) hoặc băng chống nhiễu (S)

Kết cấu: Cu/PVC/PVC-S hoặc Cu/PVC/PVC-Sb k hiệu DVV-S hoặc DVV-Sb

Li đnh số hoặc phn mu

STT

M sản phẩm

Tn sản phẩm

ĐVT

Nhn hiệu

Đơn gi

1

DVV 2x0.75

Cp điều khiển 2x0.75

m

LS Vina

42,750

2

DVV 2x1.0

Cp điều khiển 2x1.0

m

LS Vina

47,500

3

DVV 2x1.25

Cp điều khiển 2x1.25

m

LS Vina

55,100

4

DVV 2x1.5

Cp điều khiển 2x1.5

m

LS Vina

57,950

5

DVV 2x2.5

Cp điều khiển 2x2.5

m

LS Vina

80,750

6

DVV 3x0.75

Cp điều khiển 3x0.75

m

LS Vina

64,125

7

DVV 3x1.0

Cp điều khiển 3x1.0

m

LS Vina

71,250

8

DVV 3x1.25

Cp điều khiển 3x1.25

m

LS Vina

82,650

9

DVV 3x1.5

Cp điều khiển 3x1.5

m

LS Vina

86,925

10

DVV 3x2.5

Cp điều khiển 3x2.5

m

LS Vina

121,125

11

DVV 4x0.75

Cp điều khiển 2x0.75

m

LS Vina

85,500

12

DVV 4x1.0

Cp điều khiển 2x1.0

m

LS Vina

95,000

13

DVV 4x1.25

Cp điều khiển 2x1.25

m

LS Vina

110,200

14

DVV 4x1.5

Cp điều khiển 2x1.5

m

LS Vina

115,900

15

DVV 4x2.5

Cp điều khiển 2x2.5

m

LS Vina

161,500

16

DVV 5x0.75

Cp điều khiển 3x0.75

m

LS Vina

106,875

17

DVV 5x1.0

Cp điều khiển 3x1.0

m

LS Vina

118,750

18

DVV 5x1.25

Cp điều khiển 3x1.25

m

LS Vina

137,750

19

DVV 5x1.5

Cp điều khiển 3x1.5

m

LS Vina

144,875

20

DVV 5x2.5

Cp điều khiển 3x2.5

m

LS Vina

201,875

21

DVV 6x0.75

Cp điều khiển 6x0.75

m

LS Vina

128,250

22

DVV 6x1.0

Cp điều khiển 6x1.0

m

LS Vina

142,500

23

DVV 6x1.25

Cp điều khiển 6x1.25

m

LS Vina

165,300

24

DVV 6x1.5

Cp điều khiển 6x1.5

m

LS Vina

173,850

25

DVV 6x2.5

Cp điều khiển 6x2.5

m

LS Vina

242,250

26

DVV 7x0.75

Cp điều khiển 7x0.75

m

LS Vina

149,625

27

DVV 7x1.0

Cp điều khiển 7x1.0

m

LS Vina

166,250

28

DVV 7x1.25

Cp điều khiển 7x1.25

m

LS Vina

192,850

29

DVV 7x1.5

Cp điều khiển 7x1.5

m

LS Vina

202,825

30

DVV 7x2.5

Cp điều khiển 7x2.5

m

LS Vina

282,625

31

DVV 8x0.75

Cp điều khiển 8x0.75

m

LS Vina

171,000

32

DVV 8x1.0

Cp điều khiển 8x1.0

m

LS Vina

190,000

33

DVV 8x1.25

Cp điều khiển 8x1.25

m

LS Vina

220,400

34

DVV 8x1.5

Cp điều khiển 8x1.5

m

LS Vina

231,800

35

DVV 8x2.5

Cp điều khiển 8x2.5

m

LS Vina

323,000

36

DVV 9x0.75

Cp điều khiển 9x0.75

m

LS Vina

192,375

37

DVV 9x1.0

Cp điều khiển 9x1.0

m

LS Vina

213,750

38

DVV 9x1.25

Cp điều khiển 9x1.25

m

LS Vina

247,950

39

DVV 9x1.5

Cp điều khiển 9x1.5

m

LS Vina

260,775

40

DVV 9x2.5

Cp điều khiển 9x2.5

m

LS Vina

363,375

41

DVV 10x0.75

Cp điều khiển 10x0.75

m

LS Vina

213,750

42

DVV 10x1.0

Cp điều khiển 10x1.0

m

LS Vina

237,500

43

DVV 10x1.25

Cp điều khiển 10x1.25

m

LS Vina

275,500

44

DVV 10x1.5

Cp điều khiển 10x1.5

m

LS Vina

289,750

45

DVV 10x2.5

Cp điều khiển 10x2.5

m

LS Vina

403,750

46

DVV 12x0.75

Cp điều khiển 12x0.75

m

LS Vina

256,500

47

DVV 12x1.0

Cp điều khiển 12x1.0

m

LS Vina

285,000

48

DVV 12x1.25

Cp điều khiển 12x1.25

m

LS Vina

330,600

49

DVV 12x1.5

Cp điều khiển 12x1.5

m

LS Vina

347,700

50

DVV 12x2.5

Cp điều khiển 12x2.5

m

LS Vina

484,500

51

DVV 14x0.75

Cp điều khiển 14x0.75

m

LS Vina

299,250

52

DVV 14x1.0

Cp điều khiển 14x1.0

m

LS Vina

332,500

53

DVV 14x1.25

Cp điều khiển 14x1.25

m

LS Vina

385,700

54

DVV 14x1.5

Cp điều khiển 14x1.5

m

LS Vina

405,650

55

DVV 14x2.5

Cp điều khiển 14x2.5

m

LS Vina

565,250

56

DVV 15x0.75

Cp điều khiển 15x0.75

m

LS Vina

320,625

57

DVV 15x1.0

Cp điều khiển 15x1.0

m

LS Vina

356,250

58

DVV 15x1.25

Cp điều khiển 15x1.25

m

LS Vina

413,250

59

DVV 15x1.5

Cp điều khiển 15x1.5

m

LS Vina

434,625

60

DVV 15x2.5

Cp điều khiển 15x2.5

m

LS Vina

605,625

61

DVV 16x0.75

Cp điều khiển 16x0.75

m

LS Vina

342,000

62

DVV 16x1.0

Cp điều khiển 16x1.0

m

LS Vina

380,000

63

DVV 16x1.25

Cp điều khiển 16x1.25

m

LS Vina

440,800

64

DVV 16x1.5

Cp điều khiển 16x1.5

m

LS Vina

463,600

65

DVV 16x2.5

Cp điều khiển 16x2.5

m

LS Vina

646,000

66

DVV 19x0.75

Cp điều khiển 19x0.75

m

LS Vina

406,125

67

DVV 19x1.0

Cp điều khiển 19x1.0

m

LS Vina

451,250

68

DVV 19x1.25

Cp điều khiển 19x1.25

m

LS Vina

523,450

69

DVV 19x1.5

Cp điều khiển 19x1.5

m

LS Vina

550,525

70

DVV 19x2.5

Cp điều khiển 19x2.5

m

LS Vina

767,125

71

DVV 20x0.75

Cp điều khiển 20x0.75

m

LS Vina

427,500

72

DVV 20x1.0

Cp điều khiển 20x1.0

m

LS Vina

475,000

73

DVV 20x1.25

Cp điều khiển 20x1.25

m

LS Vina

551,000

74

DVV 20x1.5

Cp điều khiển 20x1.5

m

LS Vina

579,500

75

DVV 20x2.5

Cp điều khiển 20x2.5

m

LS Vina

807,500